سرویس مسافرتی72 پارچه 6نفره

سرویس مسافرتی84 پارچه 8 نفره

ست چای خوری 6 نفره

سرویس چایخوری و صبحانه خوری 34 پارچه 6 نفره